بایگانی برچسب: s

شیپ فایل شهرستان های استان آذربایجان شرقی

شیپ فایل شهرستان های استان آذربایجان شرقی نقشه ی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی. این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل شهرستان های استان البرز

شیپ فایل شهرستان های استان البرز نقشه ی شهرستانهای استان البرز. این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری

شیپ فایل شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری نقشه ی شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری. این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان مازندران

نقشه زمین لغزش های استان مازندران این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان مازندران می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان مرکزی

نقشه زمین لغزش های استان مرکزی این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان مرکزی می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان سمنان

نقشه زمین لغزش های استان سمنان این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان سمنان می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان لرستان

نقشه زمین لغزش های استان لرستان این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان لرستان می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان تهران

نقشه زمین لغزش های استان تهران این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان تهران می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان یزد

نقشه زمین لغزش های استان یزد این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان یزد می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان کردستان

نقشه زمین لغزش های استان کردستان این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان کردستان می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان خوزستان

نقشه زمین لغزش های استان خوزستان این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان خوزستان می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نقشه زمین لغزش های استان زنجان

نقشه زمین لغزش های استان زنجان این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان زنجان می باشد.

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: