شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب نقشه ی مرز شهرستان گیلانغرب. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.