شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قصر شیرین

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قصر شیرین نقشه ی مرز شهرستان قصر شیرین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.