شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سیاهکل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سیاهکل نقشه ی مرز شهرستان سیاهکل. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.