شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تالش

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تالش نقشه ی مرز شهرستان تالش. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.