شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد نقشه ی مرز شهرستان بروجرد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.