شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسلام آباد غرب

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسلام آباد غرب نقشه ی مرز شهرستان اسلام آباد غرب. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.