شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هرسین

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هرسین نقشه ی مرز شهرستان هرسین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.