شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت نقشه ی مرز شهرستان شفت. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.