شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دلفان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دلفان نقشه ی مرز شهرستان دلفان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.