شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صومعه سرا

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صومعه سرا نقشه ی مرز شهرستان صومعه سرا. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.