شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جوانرود

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جوانرود نقشه ی مرز شهرستان جوانرود. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.