بایگانی برچسب: s

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت نقشه ی مرز شهرستان جیرفت. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بردسیر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بردسیر نقشه ی مرز شهرستان بردسیر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بم

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بم نقشه ی مرز شهرستان بم. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافت

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافت نقشه ی مرز شهرستان بافت. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد: نقشه ی مرز شهرستان عنبرآباد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید نقشه ی مرز شهرستان اقلید. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آباده

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آباده نقشه ی مرز شهرستان آباده. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارسنجان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارسنجان نقشه ی مرز شهرستان ارسنجان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوانات

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوانات نقشه ی مرز شهرستان بوانات. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب: نقشه ی مرز شهرستان داراب. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اندیمشک

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اندیمشک نقشه ی مرز شهرستان اندیمشک. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چابهار

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چابهار نقشه ی مرز شهرستان چابهار. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقشه GIS | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: