دیجی پی پر سایت مرجع دانلود پروژه و پایان نامه

دستگاه حذف منگنه طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

دستگاه حذف منگنه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دستگاه حذف منگنه طراحی شده در سالیدورک و کتیا دستگاه حذف منگنه طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی دستگاه حذف منگنه با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از...

گیره دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

گیره دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

گیره دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا گیره دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی گیره دستی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های...

گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی گاری با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک...

قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا 0

قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی قالب بادی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های...

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۴) 0

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۴)

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۴) گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی، آماده جهت رندرگیری  

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۳) 0

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۳)

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۳) گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی گیربکس با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و...

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۲) 0

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۲)

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۲) گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی گیربکس با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و...

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱) 0

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱)

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱) گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی، آماده جهت رندرگیری  

پاورپوینت آلودگی آب (۶) 0

پاورپوینت آلودگی آب (۶)

پاورپوینت آلودگی آب (۶) مطالبی در مورد آلودگی آب ویژه درس آلودگی آب و خاک رشته مهندسی محیط زیست؛ مواد رادیو اکتیو دارای هسته ناپایدار بوده و خود به خود به اجزاء کوچکتر تجزیه می شوند که حاصل این کار...

پاورپوینت آلودگی آب (۵) 0

پاورپوینت آلودگی آب (۵)

پاورپوینت آلودگی آب (۵) مطالبی در مورد آلودگی آب ویژه درس آلودگی آب و خاک رشته مهندسی محیط زیست؛ نسبت BOD/COD در تشخیص اینکه فاضلاب قابل تجزیه بیولوژیکی است یا خیر حائز اهمیت است که این نسبت هر چه به...

پاورپوینت آلودگی آب (۴) 0

پاورپوینت آلودگی آب (۴)

پاورپوینت آلودگی آب (۴) مطالبی در مورد آلودگی آب ویژه درس آلودگی آب و خاک رشته مهندسی محیط زیست؛ همه فلزات تا حدی در آب قابل حل هستند و به دو گروه فلزات سمی و فلزات غیرسمی تقسیم می شوند....

پاورپوینت آلودگی آب (۳) 0

پاورپوینت آلودگی آب (۳)

پاورپوینت آلودگی آب (۳) مطالبی در مورد آلودگی آب ویژه درس آلودگی آب و خاک رشته مهندسی محیط زیست؛ قلیائیت به مقدار یونهای موجود در آب گفته می شود که بر اثر واکنش با یون هیدروژن آن را خنثی می...