جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۳)

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۳)

جیگ-سوراخکاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(3)جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۲)

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۲)

جیگ-سوراخکاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(2)جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی جیگ سوراخکاری با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱)

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۱)

جیگ-سوراخکاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(1)جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی جیگ سوراخکاری با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

هود آشپزخانه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

هود آشپزخانه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

هود-آشپزخانه-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاهود آشپزخانه طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا

هدفون-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاهدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا:قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

دستگاه حذف منگنه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دستگاه حذف منگنه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دستگاه-حذف-منگنه-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیادستگاه حذف منگنه طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی دستگاه حذف منگنه با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۴)

گیربکس-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(4)گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی، آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قالب-بادی-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاقالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی قالب بادی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

گیره دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

گیره دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

گیره-دستی-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاگیره دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی گیره دستی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

گاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاگاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی گاری با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

گزارش کارآموزی حسابداری اداره امور مالیاتی دارایی

پروژهگزارش کارآموزی حسابداری، اداره امور مالیاتی دارایی

گزارش-کارآموزی-حسابداری-اداره-امور-مالیاتی-داراییدانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره امور مالیاتی دارایی،مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده بطوریکه وصول آن بصورتهای مختلف برای دولتها و دولت شهرها اجتناب ناپذیر می نموده است. هم اکنون نیز مؤثر ترین ابزار در دست هر دولت برای ایفای وظایف خطیری که بر عهده دارد در مالیه ی عمومی به شمار میدانلود فایل

گزارش کارآموزی طراحی و چاپ دیجیتال مولتی مدیا

گزارش کارآموزی طراحی و چاپ دیجیتال مولتی مدیا

گزارش-کارآموزی-طراحی-و-چاپ-دیجیتال-مولتی-مدیادانلود گزارش کارآموزی آشنایی با دستگاه چاپ و زیراکس: فلش ، یک ابزار ساخت انیمیشن برداری برای ایجاد سایت های رسانه ای غنی روی وب می باشد . فلش ، محصول شرکت ماکرو مدیا است. منظور از خاصیت برداری بودن این نرم افزار چیست ؟ بردار ها ، اشکالی هستند که بطور ریاضی تعریف می شوند و بر خلاف یک مجموعه از پیکسلدانلود فایل