انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا

انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا

انسان-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاانسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا، قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی، آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

دستگاه مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دستگاه مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا

دستگاه-مخلوط-کن-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیادستگاه مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا: دستگاه مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

لیفتراک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

لیفتراک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

لیفتراک-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیالیفتراک طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی لیفتراک با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

ماشین لباسشویی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

ماشین لباسشویی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

ماشین-لباسشویی-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاماشین لباسشویی طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی ماشین لباسشویی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

لامبورگینی-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیالامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کولیس-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاکولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی کولیس با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کیس-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاکیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی کیس با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

کشاب درب طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کشاب درب طراحی شده در سالیدورک و کتیا

کشاب-درب-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاکشاب درب طراحی شده در سالیدورک و کتیا؛ طراحی ۳ بعدی کشاب درب با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسیدانلود فایل

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۶)

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۶)

جیگ-سوراخکاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(6)جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۵)

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۵)

جیگ-سوراخکاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(5)جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۴)

جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا (۴)

جیگ-سوراخکاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیا-(4)جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا: قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

گزارش کارآموزی برق، شبکه توزیع

گزارش-کارآموزی-برق-شبکه-توزیعدانلود گزارش کارآموزی درمورد سیستم های توزیع الکتریکی:مهمترین اشکالی که در تولید و توزیع انرژی الکتریکی به صورت جریان دائم به چشم می خورد، دشواری تبدیل ولتاژ در این سیستم بود، چون برای مصرف کننده احتیاج به ولتاژ محدودی بود و از این جهت خطوط انتقال و توزیع نیز نباید در این ولتاژ کار می کردند و از ایندانلود فایل