گزارش کارآموزی رشته برق، شرکت توزیع برق بخش بادرود

گزارش کارآموزی رشته برق، شرکت توزیع برق بخش بادرود

گزارش-کارآموزی-رشته-برق--شرکت-توزیع-برق-بخش-بادروددانلود گزارش کارآموزی رشته برق،شرکت توزیع برق بخش بادرود؛ قسمتی از متن گزارش: شرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان پیمانکار در شهرستانهای خود مشغول تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع از قبیل شبکه فشار متوسط ، شبکه فشار ضعیف و همچنین پست های زمینی و کیوسک پست های هوایی برای روشنایی و انتقال موجود می بدانلود فایل

شیپ فایل روستاهای استان قم

شیپ فایل روستاهای استان قم

شیپ-فایل-روستاهای-استان-قماین شیپ فایل، روستاهای استان قم را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

شیپ فایل روستاهای استان خراسان رضوی

شیپ فایل روستاهای استان خراسان رضوی

شیپ-فایل-روستاهای-استان-خراسان-رضویاین شیپ فایل، روستاهای استان خراسان رضوی را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

شیپ فایل روستاهای استان قزوین

شیپ فایل روستاهای استان قزوین

شیپ-فایل-روستاهای-استان-قزویناین شیپ فایل، روستاهای استان قزوین را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

شیپ فایل روستاهای استان فارس

شیپ فایل روستاهای استان فارس

شیپ-فایل-روستاهای-استان-فارساین شیپ فایل، روستاهای استان فارس را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق، مونتاژ مانیتور

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق، مونتاژ مانیتور

دانلود-گزارش-کارآموزی-رشته-برق-مونتاژ-مانیتوردانلود گزارش کارآموزی رشته برق ،تولید و مونتاژ مانیتور، مقدمه: دستگاه مانیتور در لغت به معنی دور نشان یا نماینگر اجسام دور می باشد . اما آنچه امروزه در اصطلاح عمومی مانیتور نامیده می شود عبارت است از: انتقال پیوسته تمام معلومات قابل رویت یک میدان دید توسط امواج الکترومغناطیسی از یک نقطه به ..دانلود فایل

پروژه نورد و تولید قطعات فولادی

پروژه نورد و تولید قطعات فولادی

پروژه-نورد-و-تولید-قطعات-فولادیدانلود پروژه نورد و تولید قطعات فولادی: قالب‌هایی که برای ریخته گری شمشها استفاده می شود چدنی وازنوع خاکستری انتخاب می شود که این انتخاب نیز بعلت انتقال حرارت خوب چدنهای خاکستری است. در چدنهای خاکستری هر چه اندازه گرافیتها درشت تر باشد انتقال حرارت بیشتر می شود واین امر باعث می شود که در برخورد اولدانلود فایل

شیپ فایل روستاهای استان کردستان

شیپ فایل روستاهای استان کردستان

شیپ-فایل-روستاهای-استان-کردستاناین شیپ فایل، روستاهای استان کردستان را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

شیپ فایل روستاهای استان اصفهان

شیپ فایل روستاهای استان اصفهان

شیپ-فایل-روستاهای-استان-اصفهاناین شیپ فایل، روستاهای استان اصفهان را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان غربی

شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان غربی

شیپ-فایل-روستاهای-استان-آذربایجان-غربیاین شیپ فایل، روستاهای استان آذربایجان غربی را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان شرقی

شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان شرقی

شیپ-فایل-روستاهای-استان-آذربایجان-شرقیاین شیپ فایل، روستاهای استان آذربایجان شرقی را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل

نقشه خطوط هم دمای استان لرستان

نقشه خطوط هم دمای استان لرستان

نقشه-خطوط-هم-دمای-استان-لرستانشیپ فایل خطوط هم دمای استان لرستان. خطوط هم دما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.دانلود فایل