دسته: فنی و مهندسی

0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نهبندان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نهبندان نقشه ی مرز شهرستان نهبندان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

نقشه مهاباد 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهاباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهاباد نقشه ی مرز شهرستان مهاباد. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوی نقشه ی مرز شهرستان خوی. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات نقشه ی مرز شهرستان قائنات. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیرجند 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیرجند

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیرجند نقشه ی مرز شهرستان بیرجند. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران نقشه ی مرز شهرستان چالدران. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان نقشه ی مرز شهرستان بوکان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم برای رینگ و رسیدگی اپن اند 0

رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم برای رینگ و رسیدگی اپن اند

رفتار سایش نخ ها در زاویه ی مستقیم برای رینگ و رسیدگی اپن اند در این مقاله رفتار سایش نخ به ساختار نخ و فاکتور تاب و هم ترازی الیاف در نقطه تماس مالشی بستگی دارد. در مرحله اول نخ...

Structure and mechanics of woven fabrics مقاله تحت عنوان 0

Structure and mechanics of woven fabrics مقاله تحت عنوان

Structure and mechanics of woven fabrics مقاله تحت عنوان This chapter discusses and reviews the fundamental scienceand technology behind fabric structure and mechanics. The chapterintroduces the extent of knowledge regarding fabric deformations, suchas tensile, bending and shearing, and a new...

0

دانلود کسب درآمد با ساخت اپلیکیشن بدون برنامه نویسی

کسب درآمد با ساخت اپلیکیشن بدون برنامه نویسی دانلود کسب درآمد با ساخت اپلیکیشن بدون برنامه نویسی، این برنامه قدرتمندترین سیستم ساخت و تولید اپلیکیشن های اندروید بدون نیاز به برنامه نویسی می باشد. یعنی شما بدون اینکه هیچ چیزی...

پکیج طلایی طرح های کارآفرینی 0

پکیج طلایی طرح های کارآفرینی

پکیج طلایی طرح های کارآفرینی رسیدن به کسب و کار مناسب آرزوی همه است ، راه رسیدن به این آرزو با استفاده از پکیج طلایی طرح های کارآفرینی با سرمایه کم آسان می شود

تحقیق بازیافت زباله 0

تحقیق بازیافت زباله

تحقیق بازیافت زباله بازیافت به آماده‌سازی مواد برای بهره بری دوباره گفته می‌شود. موادی که معمولاً بازیافت پذیر می‌باشند عبارتند از آهن آلات، قراضه آهن، پلاستیک، شیشه،کاغذ، مقوا، برخی مواد شیمیایی و آشغال که به کود کمپوست تبدیل می‌شود. بازیافت...