دسته: فنی و مهندسی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایذه نقشه ی مرز شهرستان ایذه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراوان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراوان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراوان نقشه ی مرز شهرستان سراوان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سرباز 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سرباز

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سرباز نقشه ی مرز شهرستان سرباز. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاش 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاش

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاش نقشه ی مرز شهرستان خاش. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیکشهر 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیکشهر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیکشهر نقشه ی مرز شهرستان نیکشهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آزادگان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آزادگان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آزادگان نقشه ی مرز شهرستان آزادگان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ماهشهر نقشه ی مرز شهرستان بندر ماهشهر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان باغملک 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان باغملک

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان باغملک نقشه ی مرز شهرستان باغملک. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبادان 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبادان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبادان نقشه ی مرز شهرستان آبادان. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اهواز 0

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اهواز

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اهواز نقشه ی مرز شهرستان اهواز. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز...

پاورپوینت درس مقدمات بافندگی (آهار زنی) 0

پاورپوینت درس مقدمات بافندگی (آهار زنی)

پاورپوینت درس مقدمات بافندگی (آهار زنی) اولین و مهمترین وظیفه ماشین آهار بدست آوردن محصولی است که قابل بافت باشد و این عمل موقعی انجام میگیرد که بتوان مواد مورد نیازی که برای آهار نخ و فیلامنت مناسب باشد در...

پاورپوینت درس مقدمات بافندگی ۱ 0

پاورپوینت درس مقدمات بافندگی ۱

پاورپوینت درس مقدمات بافندگی ۱ پاورپوینت درس مقدمات بافندگی ۱، در قالب فایل ppt و در حجم ۲۵ اسلاید. برخی از مطالب ارائه شده: عوامل ایجاد کننده نایکنواختی، ویژگی های مواد اولیه، ریسندگی، اصول ریسندگی، پارامتر های مؤثر برکنترل حرکت...