پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-2-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه، همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-3-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه، همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-2-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه، همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-یک-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان، یک طبقه همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-یک-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه، همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-4-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه، همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-2-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه، همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-یک-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه، همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل

استاندارد متراژ اتاق های بیمارستان

استاندارد متراژ اتاق های بیمارستان

استاندارد-متراژ-اتاق-های-بیمارستاندر این فایل متراژ استاندارد اتاق های بخش های مختلف بیمارستان به تفکیک آورده شده است.برخی از بخشها: ۱- بخش بستری داخلی زنان: متراژ اتاق کار کثیف- کار تمیز- آبدارخانه- انبارملحفه- ایستگاه پرستاری- معاینه و پزشک- استراحت پرسنل- اتاق۲تخت- اتاق۱ تخت ۲- بخش بستری داخلی مردان: متراژ اتاق۲تخت- استراحت پرسندانلود فایل

گزارش کارآموزی معماری ساختمان بتنی

گزارش کارآموزی معماری ساختمان بتنی

گزارش-کارآموزی-معماری-ساختمان-بتنیدانلود گزارش کارآموزی ساختمان بتنی شرکت سازه گسترپویای البرز: این پروژه که برای شما می نویسم به‌صورت عملی و آموزشی می‌باشد. تمامی عملیاتی که برای شما شرح داده می‌شود ‌همراه با عکس‌های رنگی برای وضوح بیشتر مطلب در پروژه می‌باشد.. این مجموعه از چهار فصل به شرح زیر تشکیل شده که هر فصل توضیحاتی به همراهدانلود فایل

گزارش کارآموزی رشته معماری

گزارش کارآموزی رشته معماری

گزارش-کارآموزی-رشته-معماریانجام دادن کار اجرایی به عنوان کارآموزی کار مفیدی است چون این کار دانشجو را با کارهای اجرایی عمرانی آشنا می کند.کارهای اجرایی عمرانی با دستگاه تئوری تفاوت دارد و اختلاف اجرا ودروس دانشگاهی در کارگاه ساختمانی قابل مشاهده است،البته باید توجه داشت در کارگاه ها ممکن استدانلود فایل

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه

پلان-آماده-اتوکد--پلان-ساختمان-4-طبقهپلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه، همراه با تمام جزییات اجراییدانلود فایل