دسته: معماری

تحقیق استانداردهای طراحی ویلاهای مسکونی 0

تحقیق استانداردهای طراحی ویلاهای مسکونی

تحقیق استانداردهای طراحی ویلاهای مسکونی این تحقیق در مورد استانداردهای طراحی ویلاهای مسکونی در قالب ورد و در ۶۰ صفحه می باشد.

پایان نامه معماری شهرنشینی در یک کلان شهر 0

پایان نامه معماری شهرنشینی در یک کلان شهر

پایان نامه معماری شهرنشینی در یک کلان شهر در این پایان نامه معماری شهرنشینی در شهر زاهدان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است ،با توجه به روند سریع شهر نشینی، افزایش جمعیت، کمبود زمین و تحولات اجتماعی ، اقتصادی...

پروژه متره و برآورد طبقه روی پیلوت ۸۵ متری 0

پروژه متره و برآورد طبقه روی پیلوت ۸۵ متری

پروژه متره و برآورد طبقه روی پیلوت ۸۵ متری پروژه متره و برآورد با جزئیات کامل و محاسبات کامل

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه 0

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه،همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه 0

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه، همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه 0

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه، همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه 0

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه، همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه 0

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان یک طبقه، همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه 0

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۳ طبقه، همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه 0

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه

پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه پلان اماده اتوکد – پلان ساختمان ۴ طبقه، همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه 0

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه

پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه پلان آماده اتوکد – پلان ساختمان ۲ طبقه، همراه با تمام جزییات اجرایی