دسته: شیلات

پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی 0

پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی

پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی پروژه طراحی و ساخت مزارع آبی: در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه‌ای لازم برای طراحی یک استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یک...

بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی 0

بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی

بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی: دریاها پیش از آنکه محلی برای حرکت شناورها و ترابری و حمل و نقل باشد . جان مایه...