پروژه کتابچه راهنمای آموزشهای زیست محیطی

پروژه کتابچه راهنمای آموزشهای زیست محیطی

پروژه-کتابچه-راهنمای-آموزشهای-زیست-محیطیدر سرزمین ما، مقوله محیط زیست و در پیوند مستقیم با آن، ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان دانش، بینش و حرفه از تاریخچه ای بس نوین بر خوردار است و به همین دلیل است که هنوز جایگاه واقعی خود را میان اذهان عمومی باز ننموده است (۱) با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مدانلود فایل

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

ارزیابی-اثرات-توسعه-صنعتی-بر-محیط-زیستصنعت به کلیه فعالیت هایی اطلاق می گردد که در جهت تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد از طریق فرآیندهای صنعتی به منظور تبدیل و یا آماده سازی این مواد به محصولات و خدمات قابل مصرف، صورت می پذیرد ایرانیان باستان در شمار قدیمی ترین صنعت کاران و صاحبان فن قرار می گیرنددانلود فایل

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری

بررسی-وضعیت-جمع‌آوری-و-دفع-زباله‌های-شهریدر این فایل بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل: اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع می‌نمودند. این موضوع مشکل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد نمی‌کرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بدانلود فایل

بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی

بررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی

بررسی-برخی-بیماری-ها-و-چالش-های-زیست-محیطی-محصولات-دریاییبررسی برخی بیماری ها و چالش های زیست محیطی محصولات دریایی: دریاها پیش از آنکه محلی برای حرکت شناورها و ترابری و حمل و نقل باشد . جان مایه ای برای حیات و استمرار زندگی قلمداد می شود . زندگی کلیه موجودات زنده کره زمین ، بطور مستقیم و غیر مستقیم به آب دریاها و کارکرد مناسب آن بستگی دارد . امروزه اهمیتدانلود فایل

نقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق

نقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق

نقشه-طراحی-شده-منطقه-حفاظت-شده-کوه-بافقنقشه طراحی شده منطقه حفاظت شده کوه بافق، در این نقشه تمام مناطق بصورت دقیق نامگذاری شده است.دانلود فایل

پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی

پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی

پرسشنامه-بررسی-اطلاعات-محیط-زیستی-جوامع-محلیدانلود پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی، در این پرسشنامه نگرش مردم (مطالعه موردی منطقه سبزدشت) نسبت به مسائل محیط زیست مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه در یک پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۱۵ سوال است.دانلود فایل

مکان‌یابی محل دفع پسماند شهری با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS

مکان‌یابی محل دفع پسماند شهری با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS

مکان‌یابی-محل-دفع-پسماند-شهری-با-استفاده-از-تلفیق-مدل‌های-تصمیم‌گیری-چند-معیاره-در-محیط-gisتحقیق حاضر با عنوان مکانیابی محل دفن پسماند با استفاده از تلفیق مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط GIS در پنج فصل ارائه شده است. گسترش بی‌رویه شهرها و در نتیجه افزایش بی‌رویه جمعیت شهری به ویژه در سال‌هایاخیر موجب افزایش بیش‌ازپیش مصرف و در نتیجه افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده استدانلود فایل

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی

شیپ-فایل-خطوط-همبارش-استان-خراسان-شمالینقشه ی خطوط هم بارش استان خراسان شمالی. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.دانلود فایل

شیپ فایل خطوط همبارش استان لرستان

شیپ فایل خطوط همبارش استان لرستان

شیپ-فایل-خطوط-همبارش-استان-لرستاننقشه ی خطوط هم بارش استان لرستان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.دانلود فایل

شیپ فایل خطوط همبارش استان کردستان

شیپ فایل خطوط همبارش استان کردستان

شیپ-فایل-خطوط-همبارش-استان-کردستاننقشه ی خطوط هم بارش استان کردستان. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.دانلود فایل

شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی

شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی

شیپ-فایل-خطوط-همبارش-استان-مرکزینقشه ی خطوط هم بارش استان مرکزی. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.دانلود فایل

شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران

شیپ فایل خطوط همبارش استان مازندران

شیپ-فایل-خطوط-همبارش-استان-مازندراننقشه ی خطوط هم بارش استان مازندران. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.دانلود فایل