دسته: زمین شناسی

پایان نامه بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات، مدل‌سازی حرارتی و مقایسه نتایج نرم افزارها در حوضه رسوبی 0

پایان نامه بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات، مدل‌سازی حرارتی و مقایسه نتایج نرم افزارها در حوضه رسوبی

پایان نامه بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات، مدل‌سازی حرارتی و مقایسه نتایج نرم افزارها در حوضه رسوبی در این پایان نامه بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات، مدل‌سازی حرارتی و مقایسه نتایج نرم افزارها در حوضه رسوبی در رشته زمین شناسی: حوضه رسوبی...

تحقیق زلزله و آتشفشان 0

تحقیق زلزله و آتشفشان

تحقیق زلزله و آتشفشان ز لزله های گاهی ممکن است چندین ساعت دوام پیدا کند و در مورد بعضی نواحی مدت چند روز و چند هفته ممکن است زمین دارای لرزشهایی که شدت آنها متغیر چند هفته ممکن است زمین...

0

تحقیق سنگ شناسی

تحقیق سنگ شناسی سنگ از نظر زمین‌شناسان به ماده‌ی سازنده‌ی پوسته‌ و بخش جامد سست‌کره‌ی زمین گفته می‌شود. سنگ‌ها از یک یا چند کانی درست شده‌اند و از نظر چگونگی پدید آمدن در سه گروه سنگ‌های آذرین، سنگ‌های رسوبی و...

0

تحقیق سیاره زمین

تحقیق سیاره زمین زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی است. ساختار درونی زمین مثل سایر سیارات درونی از یک هسته داخلی و یک هسته خارجی به همراه لایه‌های مذاب و نیمه مذاب...

پاورپوینت تهویه معدن 0

پاورپوینت تهویه معدن

پاورپوینت تهویه معدن تهویه علمی است جهت به حرکت در آوردن جریان کامل هوای معدن که سبب رقیق شدن گازهای مضرر هوای معدن میشود.

نقشه ی زمین شناسی استان هرمزگان 0

نقشه ی زمین شناسی استان هرمزگان

نقشه ی زمین شناسی استان هرمزگان شیپ فایل زمین شناسی استان هرمزگان. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید...

نقشه ی زمین شناسی استان زنجان 0

نقشه ی زمین شناسی استان زنجان

نقشه ی زمین شناسی استان زنجان شیپ فایل زمین شناسی استان زنجان. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید...

نقشه ی زمین شناسی استان همدان 0

نقشه ی زمین شناسی استان همدان

نقشه ی زمین شناسی استان همدان شیپ فایل زمین شناسی استان همدان. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید...

نقشه ی زمین شناسی استان یزد 0

نقشه ی زمین شناسی استان یزد

نقشه ی زمین شناسی استان یزد شیپ فایل زمین شناسی استان یزد. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید...

نقشه ی زمین شناسی استان گلستان 0

نقشه ی زمین شناسی استان گلستان

نقشه ی زمین شناسی استان گلستان شیپ فایل زمین شناسی استان گلستان. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید...

نقشه ی زمین شناسی استان تهران 0

نقشه ی زمین شناسی استان تهران

نقشه ی زمین شناسی استان تهران شیپ فایل زمین شناسی استان تهران. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید...

نقشه ی زمین شناسی استان گیلان 0

نقشه ی زمین شناسی استان گیلان

نقشه ی زمین شناسی استان گیلان شیپ فایل زمین شناسی استان گیلان. برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی محدوده مورد نظرتان، با داشتن لایه ی مرز آن و با استفاده از دستور clip در نرم افزار فوق می توانید...