دسته: علوم اجتماعی

بررسی نقش شهر مشهد در ساختار مجموعه شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 0

بررسی نقش شهر مشهد در ساختار مجموعه شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

قسمتی از متن: مجموعه شهری (CONURBATION) به گستره وسیعی اطلاق می شود که از گسترش و پیوند شهرها و شهرک های متعدد بوجود می آید . به گونه ای که در عین پیوند کالبدی معمولا موجودیت جداگانه خود را حفظ...

پایان نامه تجارت زنان 0

پایان نامه تجارت زنان

قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط...

تحقیق مهاجرت، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها 0

تحقیق مهاجرت، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

تحقیق مهاجرت، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات مشابهی هم بخصوص برای شهرها بدنبال دارد. مهاجرت که خود نتیجه ی نابرابری‌های...