دسته: علوم اجتماعی

تحقیق فرهنگ کار از دیدگاه اسلام 0

تحقیق فرهنگ کار از دیدگاه اسلام

تحقیق فرهنگ کار از دیدگاه اسلام با توجه به نقش کار و عمل در اعتلای حیات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جامعه، کوشش برای ارتقای فرهنگ کار و زدودن عوامل مزاحم و باز‌دارنده یک ضرورت اعتقادی ملی است. فرهنگ کار می‌تواند...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی زندانهای استان گلستان 0

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی زندانهای استان گلستان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی زندانهای استان گلستان دامنه انحرافات اجتماعی بسیار گسترده است و پیشرفت ترین آن علمی است که به لحاظ قانونی خلاف شمرده می شود و عامل اصلی آن را متهم و محکوم...

پروژه بررسی علل فرار دختران 0

پروژه بررسی علل فرار دختران

پروژه بررسی علل فرار دختران همه روزه شاهد درج عکسهایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانه خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند...

پایان نامه بررسی علل انحراف اجتماعی دانش آموزان دختر 0

پایان نامه بررسی علل انحراف اجتماعی دانش آموزان دختر

پایان نامه بررسی علل انحراف اجتماعی دانش آموزان دختر برخی از اندیشمندان، نخستین هنجارگذاریها را مربوط به زمان آفرینش انسان و حضرت آدم مربوط می دانند، شیخاوندی هم همین نظر را دارد او پس از طرح بخشهای از کتب مذهبی...

پایان نامه بررسی علل اعتیاد جوانان 0

پایان نامه بررسی علل اعتیاد جوانان

پایان نامه بررسی علل اعتیاد جوانان هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب‌های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا نمود که هیچکدام از آنها به پیچیدگی اعتیاد، در اوضاع و احوال کنونی جامعه...

پایان نامه بررسی طلاق از منظر ادیان، جامعه شناسی و حقوقی 0

پایان نامه بررسی طلاق از منظر ادیان، جامعه شناسی و حقوقی

پایان نامه بررسی طلاق از منظر ادیان، جامعه شناسی و حقوقی طلاق نیزکه نوعی ازابزارجدایی است وخداوند آنرا جهت رهایی وضعیت مضیقت باری که گاه گاهی زن و شوهر و رابطه زناشوهری آنها مواجه آن میگردد و آخرین مرحله حل...

پاورپوینت فرهنگ و توسعه پایدار 0

پاورپوینت فرهنگ و توسعه پایدار

پاورپوینت فرهنگ و توسعه پایدار حقیقت این است امروزه مسئله محیط زیست به یک مسئله حاد تبدیل شده است که اگر برای آن علاجی در نظر گرفته نشود درآیندهای نه چندان دور این مشکل به عنوان یک بحران حقیقی گریبان...

اجتماعی شدن کودک 0

اجتماعی شدن کودک

اجتماعی شدن کودک از منظر علم جامعه شناسی، دوران کودکی یک پدیدهنیست؛ بلکه یک مفهوم است. در واقع پیش از آنکه وجود خارجی داشته باشد، تصویری است که در ذهن مردم جوامع مختلف شکل می بندد. دوران کودکی نه یک...

تحقیق اجاره انسان و قوانین آن 0

تحقیق اجاره انسان و قوانین آن

تحقیق اجاره انسان و قوانین آن بی گمان کار به معنای تلاش و کوششبرای تولید در هر حوزه­ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می­کند؛از این رو می­توان از کار فکری ، کار هنری ، کار...

پایان نامه بررسی علل عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سواد آموزی 0

پایان نامه بررسی علل عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سواد آموزی

پایان نامه بررسی علل عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سواد آموزی بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد....

پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 0

پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال ۱۹۵۰ دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز ۶ ملیارد نفر گذشته است...

پایان نامه بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 0

پایان نامه بررسی روند حجاب در جامعه امروزی

پایان نامه بررسی روند حجاب در جامعه امروزی یکی از عمده ترین مسایل کشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقاید مشترک حاکم بر این جوامع است.نتیجه تغییر این عقاید مشترک که کارکرد انسجام را در نظام اجتماعی...