دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

آزمایش آستانه اختلافی 0

آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی آزمایش آستانه اختلافی: روی صندلی می نشینیم یا به طور سرپا می ایستیم. چشمهایمان را می بندیم. ابتدا حدود آستانه را با استفاده از روش حدود به دست می آوریم. بدین ترتیب که وزنه ثابت (یکی از...

آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی 0

آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی

آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی در این آزمایش یکی از خطاهای ادراکی که مربوط به حس بینایی است و شایع ترین نوع خطا در حس بینایی است مورد آزمایش واقع می...

پایان نامه بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان 0

پایان نامه بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان

پایان نامه بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان چکیده: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد...

جداول تبدیل نمرات خام وکسلر بزرگسالان به نمرات تراز شده 0

جداول تبدیل نمرات خام وکسلر بزرگسالان به نمرات تراز شده

جداول تبدیل نمرات خام وکسلر بزرگسالان به نمرات تراز شده دانلود جداول راهنمای تبدیل نمرات خام وکسلر بزرگسالان به نمرات تراز شده، شامل جداول: حافظه عددی، اطلاعات عمومی، گنجینه لغات، محاسبه، درک مطلب، رمز نویسی، شباهت ها، جداول نمره های...

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور 0

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در این فایل بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال ۱۳۸۶ و ارائه راهبردهای مقابله با آنها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، این فایل به...

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی 0

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی

پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر...

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری، با مکان کنترل در دانش آموزان 0

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری، با مکان کنترل در دانش آموزان

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور ۱۸۰...

پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان 0

پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان

پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان در این پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان: بسیاری بر این عقیده‌اند که خلاقیت امری ذاتی است و فقط خداوند...

پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان 0

پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان

پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان در این فایل به بررسی رابطه هوش و خلاقیت و همچنین مقایسه بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است ،جامعه آماری ما...

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران 0

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده...

پایان نامه مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی 0

پایان نامه مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی

پایان نامه مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای و نیمه تجربی که به بررسی مسائل و مشکلات روانی و اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته...

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی 0

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی محیط افسردگی زا از تأمین حس اعتماد به نفس کامل شخص ناتوان است و در واقع سبب تخریب و زوال تدریجی آن شده و با تحریک...