دسته: حمل و نقل

مقاله قوانین محدودیت سرعت در آمریکا؛ نقش جغرافیا، تحرک و ایدئولوژی 0

مقاله قوانین محدودیت سرعت در آمریکا؛ نقش جغرافیا، تحرک و ایدئولوژی

مقاله قوانین محدودیت سرعت در آمریکا؛ نقش جغرافیا، تحرک و ایدئولوژی این فایل ترجمه ی فارسی یک مقاله لاتین تحت عنوان “Speed limit laws in America: The role of geography, Mobility and ideology” نوشته ی Albalate و Bel می باشد:...

مجموعه ای کامل از سوالات آزمون آئین نامه رانندگی 0

مجموعه ای کامل از سوالات آزمون آئین نامه رانندگی

مجموعه ای کامل از سوالات آزمون آئین نامه رانندگی مجموعه کامل از سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگیدانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات) مجموعه ای کامل از سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی شما با تسلط...

پروژه علائم، تابلوها و تجهیزات ترافیکی راهنمایی و رانندگی 0

پروژه علائم، تابلوها و تجهیزات ترافیکی راهنمایی و رانندگی

چکیده: نصب علائم واضح و موثر از جمله ضرورتهای مهندسی راه و ترافیک به منظور بهره وری مناسب از راههای موجود کشور محسوب می شود، جاده ایکه دارای علائم کم و نامناسب است بعنوان یک راه رضایت بخش تلقی نمی...