دسته: حسابداری

اصول حسابداری پیمانکاری 0

اصول حسابداری پیمانکاری

اصول حسابداری پیمانکاری پروژه حسابداری پیمانکاری، تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت...

محاسبه اقساط و جریمه وامهای بانکی 0

محاسبه اقساط و جریمه وامهای بانکی

شما در این فایل اکسل می‌توانید با وارد کردن مقدار وام درخواستی از بانک یا موسسه مالی مورد نظرتان به ریال یا تومان و همچنین وارد کردن نرخ سود وام و تعداد ماههایی که وام را باز پرداخت خواهید میزان...