سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۹۳

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۹۳

سوالات-کارشناسی-ارشد-زبان-و-ادبیات-فارسی-(1101)-سال-93سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی ( ۱۱۰۱ ) سال ۹۳دانلود فایل

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۹۰

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۹۰

سوالات-کارشناسی-ارشد-زبان-و-ادبیات-فارسی-(1101)-سال-90سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی ( ۱۱۰۱ ) سال ۹۰دانلود فایل

 

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۹

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۹

سوالات-کارشناسی-ارشد-زبان-و-ادبیات-فارسی-(1101)-سال-89سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی ( ۱۱۰۱ ) سال ۸۹دانلود فایل

 

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۸

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۸

سوالات-کارشناسی-ارشد-زبان-و-ادبیات-فارسی-(1101)-سال-88سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی ( ۱۱۰۱ ) سال ۸۸دانلود فایل

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۷

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۷

سوالات-کارشناسی-ارشد-زبان-و-ادبیات-فارسی-(1101)-سال-87سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی ( ۱۱۰۱ ) سال ۸۷دانلود فایل

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۶

سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۶

سوالات-کارشناسی-ارشد-زبان-و-ادبیات-فارسی-(1101)-سال-86سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی (۱۱۰۱) سال ۸۶دانلود فایل

پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

پایان-نامه-مقایسه-سلامت-روان-شاعران-در-کنار-افراد-غیر-شاعرسلامت روان به دلیل وجود پیشگیری از اختلالات و نیز ایجاد کردن زمینه برای شناخت و ایجاد معیارهای سلامت روان در افراد جامعه مورد توجه و قابل بررسی است. از سویی کارآمدی، پیشرفت و سلامت افراد جامعه با گذر زمان پیشرفت و سلامت جامعه را در حد مطلوبی فراهم میکند. در این میان چون انسان مدام در حال تغییر است،دانلود فایل

 

پایان نامه سرزمین اندلس

پایان نامه سرزمین اندلس

پایان-نامه-سرزمین-اندلسدر این پایان نامه سرزمین اندلس به صورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرددانلود فایل

ادبیات شفاهی کودکانه (عامیانه)

ادبیات شفاهی کودکانه (عامیانه)

ادبیات-شفاهی-کودکانه-(عامیانه)یکی از شاخه های فولکلور، ادبیات شفاهی است که شامل روایت های منظوم مانند ترانه ها ،لالایی ها ،نوحه ها،بازی های منظوم و…،همچنین روایت های منثور ماننداسطوره ها، قصه ها،چیستان ها، افسانه هاو…می باشد. استفاده از ادبیات عامه جهت غنی تر شدن ارتباط والدین با فرزندان الزامی است.برای تقویت زبان مادری کودکدانلود فایل

پایان نامه شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن

پایان نامه شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن

پایان-نامه-شناخت-آتش-و-جشنهای-مربوط-به-آنآتش و جشن های مربوط به آن دارای چه جایگاهی در ایران باستان بوده است؟ در نگاهی اجمالی و مختصر آتش از کلمه آتر گرفته شده که در گذشته آتربان یا آذربان به کسی گفته می شده که پاسبان آتش یا آتر بوده است و در بیانی ساده تر آتش از برخورد و سایش دو شیء و ایجاد جرقه بوجود می آید.دانلود فایل

پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی

پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی

پایان-نامه-تهیه-متن-های-آموزش-واژه-براساس-نظریه-حوزه-های-معناییدر این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدانلود فایل

بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی

بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی

بررسی-تطبیقی-اثری-از-کمال-الدین-بهزاد-با-شعری-از-بوستان-سعدیبررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی , نقاشی ایرانی که با عنوان نگارگری شناخته شده است، بیشتر دارای مضامینی عاشقانه ‌- عارفانه و مذهبی است این مضامین برگرفته از شعرها و نثرهای ادبی می‌باشد که با خلاقیت هنرمند ایرانی عناصر اصلی آن به تصویر در آمده استردانلود فایل