دسته: اقتصاد

بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری 0

بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری

بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری در این فایل بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است: برنامه به معنای مقررات با نظامی است برای انجام کار یا کارهای معین و...

نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی 0

نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی

نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی بخشی از مقدمه: انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادی یک کشور موثر عبارتند از: منابع طبیعی، منابع معدنی، منابع انسانی و منابع تکنولوژی. باید توجه داشت که این منابع توسعه...

آموزش بورس برای همه 0

آموزش بورس برای همه

آموزش بورس برای همه قبل از پرداخت هزینه های بالای آموزشگاه ها ، حتما این فایل را ببینید

تحقیق دلایل و ماهیت فقر در ایران 0

تحقیق دلایل و ماهیت فقر در ایران

تحقیق دلایل و ماهیت فقر در ایران فقر مانند نیازهای اساسی یک مفهوم پویاست. فقر پدیده پیچیده و چند بعدی است و ابعاد مختلف آن در کنش متقابل با همدیگر است. فقر یکی از بزرگترین پدیده های وحشت آفرین معاصر...

مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه 0

مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه

مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چندجانبه مقدمه: در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد موافقتنامه‌های تجارت آزاد[۱][۲] سنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی تجاری چندجانبه است...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس 0

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و...

پروژه بررسی اثر متقابل توزیع درآمد و رشد در اقتصاد ایران 0

پروژه بررسی اثر متقابل توزیع درآمد و رشد در اقتصاد ایران

پروژه بررسی اثر متقابل توزیع درآمد و رشد در اقتصاد ایران اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر...

مقاله ترجمه شده اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین 0

مقاله ترجمه شده اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

مقاله ترجمه شده اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین مقاله ترجمه شده اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین؛ این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا...

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی) 0

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی) کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست...

مقاله تحقق سود و جدایی از سرمایه 0

مقاله تحقق سود و جدایی از سرمایه

مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه مقاله ترجمه شده بهمراه متن انگلیسی، مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند. این بحث ها مکرر به شکل های...